อักษรวิ่ง

<นฤมล พูลทั่วญาติ> ...นฤมล พูลทั่วญาติ...

วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

บทที่ 5 ผลสำเร็จ

บทที่ 4 วิธีการใช้โปรแกรม

                                                               
                                                                    จากรูปคลิกที่ccleaner
                                      
                                                                       จากรูปคลิกที่ Reoistry
                                                                         จากรูปคลิกที่ Tools
                                                                  
                                                                        จากรูปคลิกที่ Optons

วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

บทที่3 การติดตั้งโปรแกรม


จากรูปโปรแกรม ccleaner

จากรูปกด OK

จากรูปกด Neit
                                                                       จากรูปกด I Agee
                                                                          จากรูปกด Next

                                                                จากรูปกด Install
                                                                 จากรูปดาวน์โหลด

                                                                         จากรูปกด Frish


วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2555

บทที่2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

จากเว็บไซค์ http://www.ohodownloads.com/software/ccleaner-3-11-1550
CCleaner 3.11.1550


โปรแกรมที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากยอดดาวน์โหลดทั่วโลกระดับ 1,000,000 ครั้ง และติดในอันดับหนึ่งของซอฟแวร์ที่มียอดผู้ใช้งานมากที่สุดอีกด้วย. CCleaner เป็น ซอฟแวร์ที่ใช้ในการ ลบไฟล์ขยะต่างๆ ในคอมพ์ของเรา ซึ่งขยะที่ว่าอาจจะเกิดขึ้นจากความตั้งใจหรือไม่ได้ ตั้งใจก็แล้วแต่ ทว่าขยะพวกนี้มันกลับใช้พื้นที่ฮาร์ดดิสก์ของเราไปแบบปล่าวประโยชน์ CCleaner นี่ เองแหละครับมันจะเข้ามาสำรวจว่าไฟล์ใดไม่เคยดึงมาใช้งานเลย หรือไฟล์ใด คือ ไฟล์ขยะ เช่น พวก Recent Documents, Temporary files จากโปรแกรม Browser ต่างๆ หรือ Log files ของระบบที่ไม่ได้เคยดึงมาใช้งานเลย มันก็จะทำการลบทิ้งให้ ซึ่งจากการทดสอบของตัวผมเองพบว่ามันสามารถลบไฟล์ขยะไร้ค่าพวกนี้ออกไปได้นับ พันๆ ไฟล์และเพิ่มพื้นที่ว่างให้กับฮาร์ดดิสก์ของผมเกือบ 400 MB ทีเดียวค่ะ

เปิดโปรแกรมมาไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงอะไรมาก ระบบมันจะตั้งค่า Auto ไว้ให้แล้วเราเพียงสำรวจดูว่าไม่อยากลบไฟล์ชนิดใดออกไปบ้างก็ติกเครื่องหมาย ถูกด้านซ้ายมือออก จากนั้นก็สั่งแสกนแล้วลบได้เลยครับ…แป็บเดียว…ท่านจะได้พื้นที่ว่างใน ฮาร์ดดิสก์เพิ่มมาแน่นอน

มาที่แท็ป Register บ้างในส่วนนี้มันจะแสกนและลบรีจีสเตอร์ที่ไม่ได้ใช้งานออกไป ซึ่งก่อนทำการลบทิ้งมันจะให้ท่านแบ็กอัพรีจีสเตอร์ไว้ก่อนอยู่แล้วนะครับไม่ ต้องกลัวว่าลบไปแล้วจะกลับคืนมาไม่ได้
นอกจากลบไฟล์ขยะได้แล้วมันยังสามารถถอนการ ติดตั้งโปรแกรมต่างๆ ได้ด้วยครับ อันไหนที่ลบไม่ออกก็เอา CCleaner นี่แหละครับช่วยลบให้
หน้าสุดท้ายคือการเซ็ตอัพครับ แทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะที่เขาตั้งมามัน OK อยู๋แล้วค่ะ

บทที่1

ข้าพจ้าชื่อ ด.ญ.นฤมล พูลทั่วญาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/10 เลขที่ 30 โรงเรียนถาวรานุกูล อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 กำลังศึกษาทฤษฏีความรู้
(Theory of knowlage : TOK)มีประเด็นความรู้ที่สนใจคือโปรแกรม CCleaner 3.11 มีความสามารถใน
การทำความสะอาดเครื่อง จึงตั้งประเด็นศึกษาว่า"จะใช้ CCleaner 3.11 ในการทำความสะอาด ได้อย่างไร"
การศึกษาหาความรู้โดยละเอียดได้กระทำดังนี้
1.จากอินเทอร์เน็ตเว็บไซค์ http://winadmin.exteen.com/
2.จากเว็บไซค์ http://www.ohodownloads.com/
ผลที่คาดว่าจะได้รับการศึกษาครั้งนี้คือ
สามาารถนำไปใช้ในการทำความสะอาดจริงอย่างที่ได้ตั้งประเด็นศึกษาไว้
ด.ญ.นฤมล พูลทั่วญาติ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10

ปัญหาการใช้

ข้าพเจ้าจะใช้ CCleaner 3.11 ทำ เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับทำความสะอาดเครื่องของเราให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเหมือนใหม่ โปรแกรมสามารถใช้ทำความสะอาดได้อย่างไร???