อักษรวิ่ง

<นฤมล พูลทั่วญาติ> ...นฤมล พูลทั่วญาติ...

วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

บทที่3 การติดตั้งโปรแกรม


จากรูปโปรแกรม ccleaner

จากรูปกด OK

จากรูปกด Neit
                                                                       จากรูปกด I Agee
                                                                          จากรูปกด Next

                                                                จากรูปกด Install
                                                                 จากรูปดาวน์โหลด

                                                                         จากรูปกด Frish


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น