อักษรวิ่ง

<นฤมล พูลทั่วญาติ> ...นฤมล พูลทั่วญาติ...

วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

บทที่ 5 ผลสำเร็จ

บทที่ 4 วิธีการใช้โปรแกรม

                                                               
                                                                    จากรูปคลิกที่ccleaner
                                      
                                                                       จากรูปคลิกที่ Reoistry
                                                                         จากรูปคลิกที่ Tools
                                                                  
                                                                        จากรูปคลิกที่ Optons

วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

บทที่3 การติดตั้งโปรแกรม


จากรูปโปรแกรม ccleaner

จากรูปกด OK

จากรูปกด Neit
                                                                       จากรูปกด I Agee
                                                                          จากรูปกด Next

                                                                จากรูปกด Install
                                                                 จากรูปดาวน์โหลด

                                                                         จากรูปกด Frish